– Offentlige tjenester i Norge skal fortsatt være styrt av folkevalgte organer – på demokratisk vis. Derfor er vi bekymret på hva TISA-forhandlingene kan få for konsekvenser for det norske samfunnet. i tillegg er hele saken omgitt av et hemmelighold som er uakseptabel, mente Nygård – og fikk med seg 21 av 24 representanter på vedtaket.

I uttalelsen fra Nord-Odal oppfordres Kommunenes Sentralforbund (KS) til å følge opp egne vedtak for å sikre kommunenes og lokaldemokratiets interesser. Den internasjonale avtalen gjelder handel med tjenester, Trade In Services Agreement (TISA).

– Dokumenter offentliggjort av Wikileaks viser at det er grunn til å tro at avtalen både vil stille krav om privatisering av norske offentlige tjenester, samt av offentlige tjenester i u-land. Mange av oss ser dette som en trussel mot det norske velferdssamfunnet, sa Nygård.

Høyre var de eneste som opponerte fra talerstolen.

– Dette er ingen trussel mot det offentlige tjenestetilbudet, og det trengs internasjonale kjøreregler, mente Eli Skoland.