Noen kommer til å fryse etter storbilkontrollen

Vogntoget fra Latvia var overfylt med fyringsved.