Ni dager med forvarsler om tysk angrep: Tabbene Norge gjorde

Norge ble tilsynelatende fullstendig overrasket over det dårlig planlagte angrepet fra tysk side. Landsforræderi, inkompetanse, tabber og politisk motvilje var bakgrunnene.