I første halvår i fjor ble det på landsbasis beslaglagt 13,6 tonn smuglerkjøtt. I samme periode i år ble det beslaglagt hele 34 tonn. 29 tonn av disse er beslaglagt i tollregion Øst-Norge.

Tollvesenet vet foreløpig ikke årsaken til den store økningen, men sier at det virker som om mye av smuglerkjøttet er "bestillingsvarer".

- Når sjåførene som blir tatt blir avhørt, innrømmer de som regel raskt at kjøttet er ment for videresalg, sier seksjonsleder i tollregion Øst-Norge, Per Jørgen Solbjerg til avisen Nationen.

1,2 tonn hver uke

Gjennomsnittlig har tollregion Øst-Norge, som omfatter blant annet tollstedene Kongsvinger, Ørje og Svinesund, beslaglagt 1,2 tonn smuglerkjøtt i uken. Hvis denne utviklingen fortsetter utover året vil det innebære ny beslagsrekord.

Det største totale årsbeslaget av smuglerkjøtt på denne siden av årtusenskiftet var i 2004. Da ble det tatt 43,4 tonn smuglerkjøtt. I 2005 ble det tatt 33,8 tonn, mens det i fjor ble tatt 35 tonn.

Bare ved Svinesund ble det i de fem første månedene av året tatt fire ganger mer enn i samme periode i fjor.

Smuglerkjøttet omfatter alt fra kylling til storfekjøtt. Det som bekymrer tollvesenet er at smuglerkjøttet ofte transporteres i varebiler uten kjøleanlegg. Derfor varsler de Mattilsynet rutinemessig ved alle beslag over 100 kilo.

Mattilsynet på sin side advarer folk mot å spise smuglerkjøttet.

Tilsvarende økning i Kongsvinger

Selv om Tollsted Kongsvinger tradisjonelt sett ikke har hatt store beslag av kjøtt, har man også her sett en økning i kjøttsmuglingen.

- Vi har hatt en økning her også, selv om det er snakk om vesentlig mindre beslag, sier Kjersti Bråthen fra tollsted Kongsvinger. Økningen tilsvarer det samme tendensen som ellers i landet, men dog i mindre skala. I første halvår i 2006 beslagla tollsted Kongsvinger 149 kilo smuglerkjøtt, mens det i samme periode i år er registrert 857 kilo.

Dette tilsvarer en økning på godt over fem ganger fjorårets beslag.

TERJE SUNDBY