1. Jeg kan først og fremst gjøre mitt beste for å rette opp det økonomiske "uføret" kommunen er kommet i, slik at kommunen igjen får handlingsrom! 2. Det har skjedd mye positivt i kommunen med AP i "førersetet", og det er kanskje enkelt da en slipper å ta hensyn til økonomisk utvikling. 3. Påse at evt. tiltak/aktiviteter kan forsvares økonomisk.