Netflix står i veien - i dag må du regne med kø

I forbindelse med opptak av TV-serie, stenges Øgardsvegen tidvis torsdag.