Som ventet ble Nes kommunestyres behandling tirsdag kveld ren plankekjøring etter formannskapsmøtet sist uke.

Forslaget til posisjonspartiene Ap, Sp og SV ble vedtatt med 20 stemmer. De to andre forslagene fikk henholdsvis 10 og fem stemmer.

Vedtaket innebærer et det bygges ny barneskole på Oppaker/Herbergåsen, samtidig som Skogbygda skole videreføres.

Østgård og Framtun skoler går fortsatt en uviss framtid i møte, men vedtaket har en mer skånsom ordlyd enn rådmannens innstilling.

Rådmannen ville legge ned disse skolene på noe sikt, i likhet med Skogbygda. Nå heter det at Framtun vurderes i forbindelse med ombygging/utvidelse av Auli skole og at Østgård skole vurderes i forbindelse med bygging av ny Årnes barneskole.

Skogbygda barnehage videreføres også i dagens lokaler.