Her kommer det åtte nye rusboliger

Rusbelastede mennesker i Nes kan endelig se fram til bedre botilbud. Rådmannen vil inngå avtale med privat selskap om bygging av åtte boliger på denne eiendommen ved Årnes.