Dømt for å ha kjørt i ruspåvirket tilstand - uenighet i retten om hun hadde fulgt legens forskrivning

Flertallet støttet seg til den sakkyndiges vurdering av at pilleinntaket kan være forenlig med legens forskriving.