Som i en tvist etter hyttesalg i Åsnes nylig, tjente bare partenes advokater på den rettslige behandlingen.

Byggherren inngikk i 2011 avtale med et Oslo-firma om omfattende betongarbeider ved oppføringen av tre tilnærmet like murhus. Den avtalte prisen var vel 1,1 millioner kroner. Samme høst oppsto uenighet mellom partene om kvaliteten på arbeidet.

I mars tok byggherren ut stevning mot byggefirmaet og krevde snaut 3,1 millioner kroner i erstatning. Byggefirmaet svarte med å komme med et motkrav på snaut 252.000 kroner.

Øvre Romerike tingrett dømte i desember i fjor byggherren til å betale byggefirmaet vel 71.000 kroner, mens partene måtte dekke sine respektive saksomkostninger selv. Motkravet var nemlig større enn hva tingretten kom til at verdien av de mangelfulle arbeidene utgjorde.

Byggherren anket dommen til Eidsivating lagmannsrett, med unntak av motkravet. Lagmannsretten kom til at byggherren har krav på 312.500 kroner i erstatning, men fratrukket byggefirmaets motkrav på vel 271.000, ble nettobeløpet 41.125 kroner. Men siden byggefirmaet i det vesentlige fikk medhold i tingretten, må byggherren betale firmaets saksomkostninger på 128.600 kroner i den første rettsinstansen – i tillegg til sine egne. I lagmannsretten ble ingen av partene tilkjent saksomkostninger og må følgelig dekke sine respektive saksomkostninger selv.

For byggherren koster dermed søksmålet ham flere hundre tusen kroner.