Nektes konsesjon etter kjøp til 39 mill. – Vi har ikke kjøpt for å selge videre

Gjennom selskapet AL Skog AS har Arno Berg og Lars Bugge kjøpt en stor skogeiendom for 39 millioner kroner. Problemet er at politikerne ikke vil innvilge konsesjon til et aksjeselskap.