Svindlet NAV for en halv million

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Fra arbeidsgiverne fikk han utbetalt over 30.000 kroner i måneden, i tillegg til 24.000 kroner fra NAV.

DEL

Eidskogingen i 40-årene fikk dermed utbetalt om lag 650.000 kroner i løpet av et kalenderår, ifølge dommen fra Glåmdal tingrett.

Sju måneders fengsel

Nå er han dømt til sju måneders fengsel for grovt trygdebedrageri.

To måneder av straffen ble gjort betinget med en prøvetid på to år. Det betyr at han må sone «bare» fem måneders fengsel dersom han ikke begår nye lovbrudd i prøvetiden.

Fra 17. desember 2012 til 10. august 2014 svindlet han NAV for 478.260 kroner. I denne perioden førte han nemlig opp 165 arbeidstimer på meldekortene, mens han faktisk jobbet 2867,5 timer.

Med viten og vilje

Mannen søkte og fikk innvilget arbeidsavklaringspenger i oktober 2012. I desember samme år begynte han i jobb.

I perioder har han arbeidet mer enn 100 prosent stilling fordelt på to arbeidsgivere, samtidig som han mottok arbeidsavklaringspenger fra NAV.

I Glåmdal tingrett erkjente tiltalte seg skyldig, men ifølge dommen noe forbeholdent. Tingretten fant det bevist at mannen med viten og vilje og i vinnings hensikt unnlot å føre opp at han var i full jobb.

Frykter for jobben

Under rettssaken forklarte tiltalte at fengselsstraff vil ramme ham hardt da det kan medføre at han mister jobben. Av sterke allmennpreventive hensyn og hensynet til likebehandling i bedragerisaker overfor NAV fant ikke retten å kunne redusere straffen, men la i formildende retning vekt på erkjennelsen av de faktiske forhold og straffskyld.

 Tilståelsesrabatten bidro til at to av de sju månedene av fengselsstraffen ble gjort betinget.

Mannen ble også idømt 2000 kroner i saksomkostninger.

I tillegg krever NAV tilbakebetalt beløpet som eidskogingen har svindlet dem for, altså nesten en halv million kroner. Dette er imidlertid ikke en del av rettssaken.

Artikkeltags