Har registrert flere trusler mot NAV

GLÅMDAL: Det har vært en markant nedgang i mengden trusler og vold mot NAV-ansatte nasjonalt de siste årene, mens det lokalt har gått opp.