NAV-kontoret kan bli flyttet

NORD-ODAL/SØR-ODAL: Ei egen prosjektgruppe går inn for at Sør-Odal og Nord-Odal får ett felles NAV-kontor allerede fra første halvår 2020.