Nav Hedmark har spart 82 millioner kroner på å stille tøffere krav overfor sykemeldte

INNSPILL: NAV-direktør Bjørn Lien orienterte fiskeriminster Per Sandberg og stortingspolitiker Tor Andre Johnsen om «Hedmarksmodellen».

INNSPILL: NAV-direktør Bjørn Lien orienterte fiskeriminster Per Sandberg og stortingspolitiker Tor Andre Johnsen om «Hedmarksmodellen». Foto:

Artikkelen er over 3 år gammel

Nå kan de bli enda strengere.

DEL

Under en samtale mellom stortingspolitikeren Tor Andre Johnsen og Nav-direktør Bjørn Lien signaliserte Nav Hedmark direktøren at Nav-kontorene kan bli enda tøffere når det gjelder å få sykemeldte tilbake i jobb.

Mer dokumentasjon

– Nav Hedmark har gjort en god jobb og har fått honnør for merkenavnet «Hedmarksmodellen», ved at man har blitt tøffere i kravene og har en tettere oppfølging. De har fulgt lovverket, men har samtidig pushet mer enn det politikerne har sagt de skal gjøre. Musikk i våre ører. Hvis man kan styrkearbeidslinjen ytterligere, få flere i jobb og i tillegg spare offentlige utgifter, så er det en fantastisk vinn-vinn-situasjon, sier Johnsen.

Derfor tok han med seg fiskeriminister Per Sandberg, som en representant for Regjeringen, til et idémøte med Nav-ledelsen i Hedmark.

– Alle har hørt om «Hedmarksmodellen», men jeg tenkte fortrinnsvis at jeg skulle hit til Hamar og hente arbeidskraft. Vi skal jo leve av fiskeri og havbruk, og der kommer det til å trenges mange nye hender, spøkte Sandberg.

Hedmarksmodellen innebærer at sykmeldte med manglende dokumentasjon får en automatisk stans i sykepengene sine i uke åtte ved manglende dokumentasjon. Man innførte strammere praksis rundt aktivitetsplikt. Sakene ble grundigere evaluert, og Nav krevde mer dokumentasjon fra legene og at arbeidsgiverne viste en større vilje til tilrettelegging.

Da man innførte modellen falt sykepengeutbetalingene med 82 millioner kroner. Nå har «Hedmarksmodellen» blitt nasjonal standard i NAV for å få ned sykefravær.

Mer tydelig

– Hvordan kan Nav bli tøffere, Lien?

– Vi mener at Folketrygdloven faktisk er ganske god, men utfordringen er hvordan hele samfunnet tenker, verdier og holdningene. Det er den biten som det trengs å jobbes mer med. Her er det ikke bare Nav som trenger å bli bedre, men vi er avhengig av legene, skoleverket og politikerne for å få en samfunnsutvikling som vi ønsker. Vi i Nav må jobbe annerledes opp mot brukerne. Se de og samtidig være tydelige nok, sier Lien.

– Men: Vi går ikke ut og sier at: «Nå må folk ta seg sammen». Det er ikke der vi er. Det handler mer om hvordan vi ser den enkelte bruker, hvordan vi jobber med dem og hvilke forventninger vi skal ha. Folk vokser på å ha forventninger rettet mot seg. For det er denne «innelåsingen» og at man ikke blir sett som er det største problemet, sier Lien.

- «Å bli tøffere» er en retorikk som alle folk skjønner. Men jeg liker det du sier om forventninger. Det er en menneskerett å bli stilt krav til. Vi har vært igjennom periode der vi kanskje har latt ting gå litt lett for mange. Når vi ikke blir stilt krav til, så blir man tilbakelent. Og man blir heller ikke sett, sier Sandberg.

Ministeren er bekymret for arbeidsmarkedet:

– Dessverre er det ingenting som tilsier at det blir lettere å få seg jobb i årene framover, for kravene til kompetanse blir tøffere og tøffere. Samtidig har vi en omstilling der dagens jobber ikke er til stede i morgen. Og nå ting skjer fort.

Artikkeltags