Går videre med sammenslåingsplaner for brann og NAV: Kan utvides til flere felt før jul

SØR-ODAL: På et drøyt kvarter vedtok kommunestyret å gå videre med sammenslåingsplaner for to tjenester med nabokommuner, og før jul kan det bli flere.