Arbeidet og tok imot over 100.000 kroner i dagpenger

KONGSVINGER: Mannen fikk innvilget dagpenger, og lot være å skrive at han arbeidet. Dette gjorde han for å få penger.