Fylkesmannen ønsker åtte nye naturreservater på Romerike

Kanskje vern? Ryggevannene kan havne i et nytt naturreservat. Her fra søndre ende av Nordre Ryggevann. I bakgrunnen til venstre ses Prekestolen, Gjerdrums høyeste topp. Foto: Rune Fjellvang

Kanskje vern? Ryggevannene kan havne i et nytt naturreservat. Her fra søndre ende av Nordre Ryggevann. I bakgrunnen til venstre ses Prekestolen, Gjerdrums høyeste topp. Foto: Rune Fjellvang

Artikkelen er over 1 år gammel

11.500 dekar natur kan bli vernet i og rundt Romerike. Verneområdene er foreslått av skogeierne selv.

DEL

(Romerikes Blad)

Fylkesmannen starter nå opp prosess med frivillig vern av disse åtte skogområdene og det inviteres til å komme med innspill fram til 4. april.

Seks av skogområdene er nye verneforslag. Et av område er 2021 dekar skog rundt Ryggevannene i Nittedal, helt inn på grensa til Skedsmo kommune, et område som man lett når fra Solberg i Skedsmo eller Nittedal kirke.

Et stort verneområde

I verneforslagene ligger det også inne å slå sammen reservatene Skotjernfjellet og Snellingsrøysa naturreservater på grensa mellom Nannestad og Lunner.

Denne utvidelsen vil gi hele 5536 dekar mer vernet natur enn man har i området i dag.

1635 dekar er foreslått vernet rundt Ertsrudberget på grensa mellom Nes og Sør-Odal i Fenstad.

Skandøla naturreservat (685 dekar) kan bli etablert i Skrukkelia i Hurdal, mens man ønsker å verne 151 dekar i Styggedalen mellom Nannestad og Lunner.

Ikke bare dype skoger

Endelig ligger det inne i verneforslaget et 116 dekar stort område på Ruud på Flateby i Enebakk.

Dette området skiller seg ut fra de andre områdene, da det ligger inntil Nordre Øyeren naturreservat, langs stranda av innsjøen.

I tillegg foreslås en utvidelse av Røverkollen naturreservat i Oslo med 1299 dekar. Dette området grenser til Nittedal kommune og vil gå helt ned til Romsås.

Frivillig vern

Det er skogeierne selv som har tilbudt områdene for vern gjennom ordningen med frivillig vern. Formålet med vernearbeidet er generelt å sikre et representativt utsnitt av både det typiske og sjeldne i norsk skognatur.

Et vern vil medføre at alle inngrep som forringer verneverdiene vil være forbudt og at vegetasjon og dyreliv vil bli vernet mot skade og ødeleggelse. Dette innebærer forbud mot hogst, fysiske inngrep og motorferdsel.

Tradisjonelt friluftsliv, jakt, fiske og beite vil være tillatt.

Det åttende foreslåtte området ligger for øvrig i Bærum kommune.

Artikkeltags