– Kostnadsutviklingen har vært slik at vi må se hvordan det kan gjøres billigere, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) til Dagens Næringsliv.

Onsdag legger regjeringen og samarbeidspartiene fram ny NTP for årene 2018–2029. Ifølge avisen var det i gjeldende NTP lagt opp til at byggingen av en ny 17 kilometer lang firefeltsvei på strekningen Nybakk-Herbergåsen kunne gå i gang i 2018. Den er klemt inn mellom to motorveistrekninger som allerede er fullført. Solvik-Olsen bekrefter at en ny motorvei kan bli utsatt.

– Hedmarkingene får mer til vei per innbygger enn gjennomsnittet for fylkene. Så er det noen som mener riksvei 4 er viktigst, noen sier E6, noen igjen riksvei 25. Det vil alltid være grupper som føler seg nedprioritert, sier statsråden.

Ordfører Sjur Strand (Ap) i Kongsvinger er helt uenig.

– Dette er helt håpløst. Veien er viktig for næringslivet og kontakten mot Sverige. Og for den store jobbpendlingen, særlig mot Gardermoen. Vi har arbeidet for den i flere tiår, og det har vært konsensus i fylket, sier Strand.