Stinn brakke på åpningsdagen

Bistro Karpow på Skarnes er i full gang med driften.