Grønn satsing er gull verdt

I solcellefabrikken ved IFE testes nye løsninger. Arbeidet Solveig Rørkjær, masterstudent fra NTNU, og seniorforsker Sean Erik Foss utfører, kan resultere i tusenvis av nye arbeidsplasser.

I solcellefabrikken ved IFE testes nye løsninger. Arbeidet Solveig Rørkjær, masterstudent fra NTNU, og seniorforsker Sean Erik Foss utfører, kan resultere i tusenvis av nye arbeidsplasser. Foto:

Av
Artikkelen er over 9 år gammel

Norske bedrifter som satser på utvikling av miljøteknologi og ren energi, opplever en eventyrlig vekst.

DEL

(Siste) Bare på Østlandet finnes det allerede over 700 bedrifter med totalt 12.000 ansatte, som på ulike måter satser på grønn teknologi.

I perioden fra 2000 til 2008 opplevde disse bedriftene en omsetningsvekst på hele 150 prosent til svimlende 100 milliarder kroner.

Dette er likevel bare den spede begynnelsen, hvis næringslivet og politikerne spiller kortene sine rett, skriver Dagsavisen.

Kompliserte prosjekter

– Fabrikker med til sammen titusenvis av arbeidere må etableres hvis EU skal nå målet om at 20 prosent av energiforbruket skal komme fra fornybar energi i 2020. Noen må bygge disse fabrikkene, og Norge kan være blant dem. Utviklingen av den norske oljeindustrien har allerede vist at vi er i stand til å håndtere store og kompliserte prosjekter.

Det sier Erik Stensrud Marstein, leder av Forskningssenteret for miljøvennlig energi, som jobber med utvikling av solcelleteknologi, ved Institutt for energiteknikk (IFE) på Kjeller.

Marstein er en av Norges fremste forskere på solenergi. Det innebærer at han også er en internasjonal kapasitet på feltet. Norge har lenge ledet an i arbeidet med å gjøre solenergi til et stadig bedre og billigere alternativ for strømforbrukerne.

Men nå er det på tide å tenke langt bredere, mener Marstein.

– Noen må bygge vindmøllefabrikkene også, påpeker han overfor Dagsavisen.

Forventer videre vekst

Den allerede veldige veksten bedriftene innen grønn teknologi har opplevd, går fram av en rapport som blir presentert på et frokostmøte mandag morgen, hvor blant annet nærings- og handelsminister Trond Giske deltar.

Rapporten er utarbeidet for Oslo Renewable Energy and Environment Cluster (OREEC) og Oslo Teknopol, av tenketanken Mandag Morgen og Menon Business Economics. Både Innovasjon Norge og Østlandssamarbeidet har støttet arbeidet med rapporten økonomisk.

Utgangspunktet er blant annet regnskapstall for 721 bedrifter i åtte ulike fylker på Østlandet for perioden 2000-2008, en spørreundersøkelse og dybdeintervjuer med nøkkelpersoner i ti selskaper.

Av rapporten går det fram at det er grunn til å forvente at den kraftige veksten innen grønn teknologi kommer til å fortsette i årene framover. Dette gjelder ikke minst for bedrifter som driver med solenergi og vann- og avløpsrensing. Også bedrifter som selger omsetnings- og informasjonsløsninger for energihandelen, kan regne med at enda bedre tider er i vente.

Knallhard konkurranse

Men Norge er langt fra den eneste landet som ønsker seg en ledende posisjon innen fornybar energi og miljøteknologi i årene framover.

– Konkurransen er knallhard, påpeker Marstein.

Svenskene satser allerede tungt på bioenergi og biodrivstoff, danskene har utviklet selskapet Vestas til å bli verdens suverent største produsent av vindmøller, mens kineserne nå satser enorme beløp for å ta igjen de vestlige landenes forsprang i utviklingen av ny miljøteknologi.

– Vi trenger forutsigbarhet, etableringsstøtte, utviklingsstøtte og enda mer forskningsstøtte enn vi allerede får, for å lykkes, er Marsteins budskap til politikerne.

Kjell Bendiksen, styreleder i OREEC og administrerende direktør ved IFE, mener norske bedrifter har et godt utgangspunkt for å bli verdensledende på grønn teknologi.

– Det krever imidlertid en bevisst satsing og politikk fra myndighetene på forskning, utdanning, innovasjon og næringsutvikling. Deler av oljefondet bør investeres i utvikling av leverandørindustrien, mener han.

Artikkeltags