– Når krisen er akutt, er hjelpen der. Ellers må du vente litt

ÅSNES: Når situasjonen er akutt, er de der for å hjelpe. Døgnplasser legges ned og mer overlates til lokalt hjelpeapparat. Åsnes er en kommune som har bredt tilbud, men behovet er større enn ressursene.