Torsdag setter Norges Bank opp renta igjen. Med 0,25 prosentenheter til 4,25 %. Det er iallfall det Norges Bank har signalisert selv, og det er det de fleste ekspertene tror, selv om effektene av høyere rente allerede merkes godt nå.

Inflasjonen skal ned, og virkemiddelet Norges Bank har for å få til det, er primært å øke renta. Det er smertefullt for alle med mye gjeld, men det er ikke noen vei utenom hvis målet om en prisvekst på 2 prosent skal nås. Det siste året har konsumprisindeksen, som måler prisøkningen i samfunnet, vært ekstremt høy, helt oppe i 7,5 prosent. Det er selvsagt krevende for folk flest at nesten alt blir dyrere på toppen av økte renter.

Men nå går det omsider den rette veien, sett med sentralbanksjef Ida Wolden Baches øyne. Siden mai, da inflasjonen lå på 6,7 prosent, har prisveksten avtatt betraktelig. I august ble den målt til 4,8 prosent, det laveste den har ligget på siden mars 2022. Fortsatt altfor høyt i forhold til målsettingen, men et klart bilde på at rentemedisinen virker.

Og det er mer som taler for at rentetoppen er nær – at torsdagens renteheving kan bli den siste i denne omgang. Salget av nye boliger falt 19 prosent i august, og igangsettingen av nye boligprosjekter var forrige måned ned hele 36 prosent, sammenlignet med sammen måned i fjor. Det er tall fra Boligprodusentene som viser dette. Administrerende direktør i Boligprodusentene Lars Jacob Hiim sier situasjonen forverrer seg fra måned til måned.

I bruktboligmarkedet er stadig flere objekter tungsolgte. Nybilsalget går også trått. Det er blitt vanskeligere å selge billetter til ulike arrangementer og en del spesialforretninger melder om svakt salg. Temperaturen i norsk økonomi har kjølnet betraktelig.

Vi er i det hele tatt kommet dit nå, at folk med normal økonomi tenker seg om både en og to ganger før de kjøper seg noe de ikke ha. Folk med høy boliggjeld har allerede fått mange tusen kroner i økte utgifter hver eneste måned. Renteøkningen i august har ennå ikke slått inn på allerede etablerte lån, og seinere i høst kommer denne ukes antatte renteøkning på toppen av det hele. Sommerens kreditkortregninger forfaller. Snart blir det kaldere, og med det betydelig økte strømutgifter. Det kommer til å bli krevende for mange.

Det er litt av en rentekur sentralbanksjefen har satt oss på – opp fra 0 til 4 prosent på et par år. Renta har ikke vært høyere siden 2008. Vi håper denne ukes dose viser seg å være den siste vi trenger.