Statsminister Jonas Gahr Støre levnet ingen tvil om at vi går en krevende vinter i møte, da han redegjorde for Stortinget om krigen i Ukraina denne uka. Vi må forvente russisk etterretningsaktivitet i et omfang og med metoder vi kanskje ikke har sett tidligere. Vi kan risikere å se rene sabotasjeaksjoner. Målet er å skape frykt, usikkerhet og splid i Vesten, i håp om å svekke den samlede støtten til Ukraina.

For på slagmarken går det ikke som planlagt for Russland. Frykten er at en stadig mer presset Putin skal ty til skitne bomber, bomber inneholdende radioaktivt materiale, eller – enda verre – atomvåpen.

Risikoen for en så dramatisk eskalering – som Nato ikke kan sitte stille og se på – anses fortsatt som liten. Men, som Støre sa i sin redegjørelse: «Selv om sannsynligheten er lav, har den økt».

Ringvirkningene av krigen kommer til å legge press på samholdet og støtten til Ukraina denne vinteren. Det er reell fare for energikrise i deler av Europa. Folk opplever prisvekst og at de har mindre å rutte med. Mange vil få det tøft.

«Vinteren vil teste det europeiske samholdet», uttalte Høyre-leder Erna Solberg i Stortinget tirsdag.

Inntil nå har verken krigsfrykt, høye strøm- og drivstoffpriser eller den generelle prisveksten fått nordmenn over på sparebluss. Tall for kortbruk som P4-nyhetene har fått fra DNB, viser at forbruket i høst er 4 prosent høyere enn i 2019. Tallene er justert for prisvekst. I juli lå kortbruken hele 16 prosent over samme tid i 2019. Men nå er det tegn som tyder på at nordmenn tar de økte prisene og rentenivået inn over seg.

«Nå føler vi oss sikre på at vi har nådd et vippepunkt og at nordmenn har begynt å stramme inn», sier Ine Oftedahl, direktør for datatransformasjon i DNB til P4, og legger til:

«Vi hadde nok forventet at folk ville sette på nødbremsen i noe større grad».

De utfordringene du og jeg får denne vinteren blir krevende, men er til å bære, sammenlignet de lidelsene den terrorpregede russiske krigføringen påfører det ukrainske folket. Ukraina makter ikke å stå imot uten vestlige våpen og annen støtte. Så vi må være utholdende. Det ukrainske folket er avhengige av at også vi viser styrke. At Vesten og Nato fortsatt står urokkelig på Ukrainas side. Alternativet er mye verre enn en kald vinter.