På E16 mellom rundkjøringen ved Sundehjørnet og motorveien er det nettopp blitt utført arbeid, men har du lagt merke til denne lille detaljen?

Nå er det nemlig blitt forbudt å gå og sykle gjennom Vingerstunellen. Det kan Hanne Beathe Holenbakken Dahl i Statens vegvesen bekrefte overfor Glåmdalen.

Dahl forteller at veivesenet jobber hele tiden med trafikksikkerhet på veinettet, både for kjørende, syklende og gående.

Opplevd ulykker

– Vi har dessverre opplevd ulykker med påkjørsel av sykkel i tunnel. Samtidig ønsker vi at flere skal gå eller sykle, og ønsker å ha et trygt og tilrettelagt tilbud for syklister og myke trafikanter.

– Statens vegvesen ønsker derfor i hovedsak å lede syklistene utenom tunneler der det finnes en annen alternativ rute de kan benytte seg av.

Alternativ rute

Dahl vil råde alle som skal gå eller sykle om å velge en alternativ rute, og i dette tilfellet vil det være Glommengata.

– E16 har på stedet fartsgrense 70 km/t og døgntrafikken (ÅDT) er nesten 11.000 kjøretøy. Glommengata har fartsgrense 30 km/t og har fortau. Vegen har en ÅDT på 6400 og har en lavere andel tunge kjøretøy.

– Som syklist er det tryggere, og hyggeligere å sykle Glommengata. Det medfører heller ingen omvei, forteller Dahl.

Hun bekrefter også at det ikke var forbudt å sykle i tunnelen før disse skiltene kom på plass.