Nå er det slutt på halv takst her

Formålet med utbyggingen ble ikke oppnådd, slik ordningen var.