Torsdag ble avisenes lesertall for andre kvartal 2022 lagt fram av Mediebedriftenes Landsforening. For Glåmdalen viser tallene en sterk digital vekst. Leser du denne lederen på mobiltelefonen din, tilhører du flertallet. Papiravisen leses av stadig færre.

Glåmdalen hadde 26.100 lesere på digitale plattformer som mobil, nettbrett eller PC/Mac i andre kvartal, en økning på 2100 lesere – eller 7,8 prosent – fra samme periode året før. Økningen fra første til andre kvartal 2022 er på 1900 lesere digitalt.

For papiravisen er utviklingen stikk motsatt. I andre kvartal 2021 hadde Glåmdalen 19.800 papiravislesere. Dette falt til 18.200 i første kvartal i år, og videre til 16.100 i tallene for andre kvartal, som altså ble offentliggjort denne uka. Denne trenden har vart i flere år, og gjelder så å si alle aviser som publiserer både digitalt og på papir.

Det samlede lesertallet til Glåmdalen endte i andre kvartal på 35.700, opp 300 fra første kvartal, men ned 900 hvis vi sammenligner med andre kvartal i 2021. Nedgangen fra i fjor skyldes nok primært den ekstremt høye nyhetsinteressen vi hadde under koronapandemien, og er en utvikling som går igjen hos de aller fleste aviser. Med 35.700 lesere er Glåmdalen nå større enn Østlendingen (34.200) i antall lesere totalt og digitalt (26.100 i Glåmdalen mot 23.900 i Østlendingen).

Det er alltid hyggelig å konstatere at oppslutningen om journalistikken vi leverer er økende, men det kanskje aller mest interessante i denne målingen, er å se hvor fort digitale medier nå tar over for papiravisen. At mobiltelefonen er den fortrukne måten å lese lokale nyheter på for et flertall av abonnentene våre, stiller store krav til oss som nyhetsorganisasjon. Dagens avislesere nøyer seg ikke med å bli oppdatert en gang i døgnet. De forventer at vi er «på» når det skjer noe, uansett tid på døgnet.

Glåmdalen har det siste halvåret gjennomført en stor strategiprosess nettopp med tanke på å møte dagens og morgendagens krav til en nyhetsavis. Leserne våre er i konstant utvikling. Det må også vi være. Lykkes vi, har vi tro på at veksten fortsetter.