Seint torsdag kveld tar fire elger turen til de mange kornåkrene langs E16 ved Slobrua i Sør-Odal. Den kommunale fallviltgruppa varsles og politiet melder om stor elgfare på Twitter:

Det er Kjell Terje Haugen fra fallviltgruppa som reiser ut. Han jager skogens konger til skogs igjen. Men det er bare et tidsspørsmål før det samme vil skje igjen, sier han til Glåmdalen.

For sommeren er snart slutt, og det betyr også høysesong for at elgen trekker til de store matfatene på distriktets mange jorder.

– Havren er populær og elgen liker veldig godt å spise den, så i tida som kommer skal man være veldig obs nå som åkrene blir modne og innhøstinga snart står for tur, sier Haugen.

Området ved Slobrua og E16 er et velkjent elgtrekk, og her har det skjedd en rekke påkjørsler og ulykker de siste årene. Hos skogbrukssjef i Sør-Odal, Britt Godtlund er beskjeden klar.

– Dette er det farligste stedet å ferdes på i Sør-Odal når det kommer til viltpåkjørsler, særlig elg og rådyr. I distriktet vårt er det mange kornåkre som snart er modne og da trekker også elgen dit. Så; Kjør forsiktig, vær ekstra oppmerksom og sett på din indre «elgradar». Det betyr at du lar blikket vandre og har godt breddesyn. Da er det lettere å oppdage dyret og forstå hva du ser.

Dersom viltpåkjørselen først har skjedd, plikter man å melde fra til politiet på 02800 og vente til hjelpa kommer, understreker hun.

Nå kommer elgskiltene

Haugen i fallviltgruppa frykter for flere stygge påkjørsler og ulykker.

– Det er ren og skjær flaks at det ikke skjer dødsulykker på denne strekningen. Det har jeg vært vitne til flere ganger. Det er så håret reiser seg på ryggen når man ser de store skadene både på bil, bilfører og, ikke minst, elgen.

Flere trafikksikkerhetstiltak er diskutert for å hindre flere ulykker og påkjørsler på den aktuelle strekningen ved Slobrua. Men et raskt tiltak er skilting.

Det er snart på plass, kan Haugen fortelle.

– Jeg har ringt og snakket med Veidekke, og nå kommer de store fareskiltene på plass igjen før innhøstinga starter. Det er bra og viktig. Fareskilt må respekteres – det er en grunn til at de settes opp.