Nå er Aud kjempeglad - frivilligsentralene er reddet

Frivilligsentralens leder Aud Olstad gleder seg stort over at det nå blir øremerkede statstilskudd framover. Her fra klippedugnad i Rådhus-teatrets foaje, der både ansatte i kommunen og 150 frivillige fant fram saks og symaskin for å yte sin del i kampen mot koronaviruset.

Frivilligsentralens leder Aud Olstad gleder seg stort over at det nå blir øremerkede statstilskudd framover. Her fra klippedugnad i Rådhus-teatrets foaje, der både ansatte i kommunen og 150 frivillige fant fram saks og symaskin for å yte sin del i kampen mot koronaviruset. Foto:

Stortinget har vedtatt at frivilligsentralene skal sikres statlig støtte også i framtida. Det er leder av Frivilligsentralen i Kongsvinger, Aud Olstad, glad for.

DEL

Stortinget har lyttet til frivilligsentralene, lokalpolitikere, frivillige og Norges Frivilligsentraler og reversert vedtaket som ble gjort i juni 2016, da Stortinget stemte igjennom regjeringens forslag om at ansvaret for tilskuddet til frivilligsentraler skulle overføres til kommunene. Nå har altså Stortinget snudd.

Ville mistet 200 000

– Dette er kjempebra. Vi er så glade. Det har vært en usikkerhet etter dette vedtaket som ble gjort i 2016. Særlig for de minste kommunene, siden det da ville blitt en tildeling etter innbygger tall, og et kommunalt anliggende. Det kunne slått veldig dårlig ut for de med lavt innbyggertall. Men også her i Kongsvinger ville vi mistet 200 000 kroner om ordningen med statstilskudd hadde opphørt. Det ville slått veldig negativt ut for aktivitetene og tilbudene vi har til befolkningen, sier Olstad.

Hun roser alle instanser, foreninger, politikere og andre som har jobbet for at dette vedtaket skulle snus. Forslaget ble i første omgang utsatt til neste år, men så har Stortinget denne uka behandlet saken, og nå er det altså slik at det blir øremerket tilskudd fra Staten framover.

Viktigst som møteplass

– Det er deilig at Frivilligsentralene nå er «fredet» framover når det gjelder usikkerheten rundt økonomi. Vedtaket betyr at vi ikke trenger å tenke på og bekymre oss om hvordan vi skal få opprettholdt og helst utviklet tilbud som vi allerede har til mange grupper. Det blir mye lettere å tenke framover og planlegge, sier Olstad, og peker særlig på det digitale Nyby-konseptet som Kongsvinger nylig har lansert. Det er en app som kobler folk som trenger hjelp, og frivillige som vil yte hjelp.

Tormod Asle meldte seg frivillig til å teste Nyby-appen: – Alle kan trenge noen, og de fleste kan yte litt

– Hva mener du er det viktigste arbeidet for Frivilligsentralen i Kongsvinger?

– Det aller viktigste med Frivilligsentralen tror jeg rett å slett må være å ha en møteplass. Der folk møtes, der oppstår det også gode relasjoner og dermed grobunn for gode ideer og samhandling. Slikt blir det frivillige arbeidet en viktig brikke i folks liv, sier Olstad.

– Viktig beredskapsrolle

Flere av stortingspolitikerne som talte for statsstøtten, tok også fram pandemisituasjonen vi er i:

– Frivilligsentralene har hatt en umåtelig viktig beredskapsrolle, spesielt i mellomstore og mindre kommuner, sa KrFs Torhild Brandsdal. Andre Helge Njåstad fra FrP sa at Frivilligsentralene har vært en kasteball noen år, og at kommunene ikke har prioritert dem sterkt nok. Det har skapt usikkerhet, og nå slår Stortinget fast at disse midlene igjen skal øremerkes.

Det var tverrpolitisk støtte til vedtaket.

Artikkeltags