Nå blir det mer trafikksikkert her

Bygger gang og sykkelvei.