Mye støy fra russen i natt - med unntak av ett område

Flere steder i Innlandet har russen vært i kontakt med politiet.