Kan du dette?

Illustrasjonsfoto.

Illustrasjonsfoto.

Artikkelen er over 5 år gammel

Vi har en overdreven selvtillitt bak rattet i rundkjøringer.

DEL

Lokale nyheter – 5 kr for 5 uker

En ny undersøkelse foretatt av Respons, kan tyde på at vi er lykkelig uvitende om egne kjøreferdigheter i rundkjøringer.

To av tre nordmenn (66 prosent) svarer at de aldri har opplevd farlige situasjoner i rundkjøringer fordi de selv har vært usikre. Nesten like mange (59 prosent) svarer imidlertid i samme undersøkelse at de har opplevd farlige situasjoner fordi andre ikke har visst hvordan de skal kjøre. Kun fem prosent svarer at de synes det er krevende eller ubehagelig å kjøre i rundkjøring.

– Dette bekrefter at folk kanskje har en litt overdreven tro på egen kunnskap om kjøring i rundkjøringer, sier Ketil Voll, seksjonsleder for bilskade i Tryg, som står bak undersøkelsen.

Det finnes ikke eksakte tall for skader i rundkjøringer, men i 2010 skjedde det hele 32.883 ulykker i kryss, ifølge tall fra Finansnæringens fellesorganisasjon. I kroner kostet dette forsikringsselskapene over 714 millioner kroner – daglig neste to millioner.

Undersøkelsen viser at selvtilliten i rundkjøringer øker dess større lønningssposen er. Fire av fem med inntekt over én million sier de aldri har forårsaket farlige situasjoner, mens under halvparten av dem som tjener under 400.000 kroner, sier det samme.

At mange er i villfarelse om trafikkreglene i rundkjøring, kan seksjonslederen i Tryg bekrefte.

– Flere unnlater for eksempel å bruke blinklys for å signalisere hvilken retning de skal kjøre. Det fører til at andre bilister feiltolker hvor man skal, forklarer Voll.

En annen ting som går igjen er brudd på vikepliktsregelen:

– Mange har lagt seg for vane å ikke stoppe opp foran oppmerkingen i rundkjøringen, men glir litt inn i rundkjøringen og dermed avskjærer kursen til en som skal rett fram.

Tryg erfarer at folk også har problem med å finne ut hvilket felt de skal legge seg i.

– Ved plassering inn mot rundkjøring går det ofte galt allerede i planleggingsfasen. Man ser ofte eksempler i skademeldinger på at det oppstår vanskeligheter fordi en fører som skal til venstre velger høyre felt, eller legger seg midt på. Det blir da ikke plass til andre trafikanter på innsiden, og skade oppstår, sier Ketil Voll i Tryg. (ANB)

Artikkeltags