(Siste)

– Frp bør kunne godta bomring rundt Oslo og Bergen. På den måten kan vi frigjøre penger til å styrke hovedveinettet og innfartsårene her i landet samtidig som vi løser trafikk- og miljøproblemer i de store byene, sier Frp-nestleder Per Sandberg til Avisenes Nyhetsbyrå (ANB).

Han er leder for programkomiteen i Frp og ber partiets medlemmer om å tenke nytt. Den bastante Frp-motstanden mot bompenger må ifølge Sandberg mykes opp. Det er en tanke som vil vekke kraftig motstand på helgens landsmøte i Frp. Det er allerede fremmet et forslag fra Finnmark Frp om å si bombastisk nei til bommer.

– Vi må ha en åpning for å godta bompenger visse steder, sier han og legger til at heller ikke dagens program setter bom for en privatfinansiert vei ved siden av en offentlig vei. Men Sandberg vil altså ha en større åpning for bompenger i de største byene.

– Her bør vi i tillegg ha en ny ytre ringvei som er fri for bommer, forklarer han og legger til at det heller ikke bør være bommer på de lange strekningene mellom byer og landsdeler.

Denne politikken vil Sandberg kombinere med en ny avgiftspolitikk for biltrafikken.

– Jeg prøver meg på nytt med ideen om å legge alle disse avgiftene på drivstoff. På den måten kan vi fjerne årsavgift og kjøpsavgift på biler. Jeg ber Fremskrittspartiets medlemmer bli med på en slik debatt. Vi må starte på en prosess for et enklere, mer rettferdig og bedre system enn dagens. Det kan ikke innføres over natta, men gradvis bør vi gå den veien, sier Sandberg og poengterer at forslaget både har en god miljøprofil og vil gi mer trafikksikre biler.

– Ulempen for pendlere og næringsvirksomhet kan vi rette opp med enkle tiltak, tilfløyer han.

– Vi bør gradvis gå over til at forurenser skal betale. Da er økte drivstoffavgifter veien å gå. Vi bør starte denne prosessen fra 2013, sier han. Bare med en slik systemendring vil tallet på byråkrater kunne bli kraftig redusert.

– Jeg tipper at vi kan klare oss med en bensinpris på 18-19 kroner for å få inn like mange avgiftsmilliarder som i dag, sier Frp-nestlederen og skynder seg med at partiet bør stå fast på at avgiftsnivået skal reduseres.

Sandberg er forberedt på bråk, men han minner sine motstandere om at Frp har en formulering i prinsipprogrammet som sier at forurenser skal betale.

På denne bakgrunn vil Sandberg fornye Fremskrittspartiets politikk for neste stortingsperiode. Han frir både til velgerne og de andre borgerlige partiene. Frp-nestederen tenker strategisk når han lanserer sine nye tanker.

– Vi greier ikke å øke oppslutningen, særlig i Oslo og Bergen. Fremskrittspartiet blir av mange velgere i større byer dessverre oppfattet som et nei-parti. Inntrykket er at vi er mot bompenger, mot kollektivtrafikk, mot kultur og sier nei til innvandring. Det er en av årsakene til at vi har relativt lav oppslutning i flere store byer, mens vi står sterkt ellers i landet hvor vi mer blir oppfattet som et ja-parti, sier Sandberg.

– Hvis det er en overordnet aksept for å bruke bompenger i de store byene for å finansiere bedre kollektivtrafikk pluss gang- og sykkelveier, så bør vi gå i den retningen at vi aksepterer at de store byene har en ekstraordinær utfordring, sier Sandberg. (ANB)