– Ungdommen begynner å fuske tidlig fordi foreldrene kanskje kjører litt fort eller glemmer det ene og det andre, og det resulterer ofte i ungdomsulykker. Foreldrene er forbilder, helt klart. De er malen. Så det at foreldrene oppfører seg litt skikkelig da de har med seg sine barn, det er viktig, sier den erfarne kjørelæreren.

Når det gjelder ungdommen er det mange feil som kan bli gjort, ikke bare på grunn av foreldrene.

Ofte kan man se at det fokuset som burde vært rettet mot trafikken er rettet mot noe helt annet, slik som for eksempel en mobiltelefon.

Aamodt fastslår at de fleste ungdommer ikke har fokus på bilkjøringa. Bilkjøring handler om å se, og den faglige lederen trekker inn det å sykle som en parallell til bilkjøring.

– Kan du ikke sykle, er det nesten uråd å lære deg å kjøre bil. Da har man ikke evnen til å kunne kjøre bil samtidig som man skal se. Har du lært å sykle, har du også lært deg å se mens du sykler. Det har en sammenheng, forteller Aamodt.

Mye ansvar

18 år gamle Ingrid Kalfoss fra Flisa er godt i gang med opplæringen. Hun har nettopp bestått teoriprøve for klasse B og arbeider videre med det gjenstående obligatoriske slik at hun kan ta det etterlengtede førerkortet.

Selv om det nå ikke gjenstår mye av opplæringa, legger hun ikke skjul på at det finnes en del utfordringer i å ta lappen.

– Det mest utfordrende var når vi gikk fra trinn to til tre. Da gikk det fra at kjørelæreren og jeg hadde 50/50-ansvar, mens nå er det jeg som har alt ansvaret. Jeg har ansvar for å holde vikeplikten og for å se alt i vegen som jeg skal huske på når jeg kjører bil. Så klart er jeg ingen supererfaren bilfører, så jeg må konsentrere meg skikkelig. Å ha alt ansvar for både deg selv og de andre i trafikken er ganske utfordrende, forteller hun.

Holdninger i trafikk

Det finnes mange teorier om ungdom og kjøring, og alle kan enes om at det trengs erfaring for å bli en god sjåfør. Når det gjelder trafikksikkerheten vil fakta fastslå at ungdommen er mest utsatt for trafikkulykker. Aamodt hevder at dette er styrt av holdninger.

– Generelt er ungdommen blitt bedre enn de var for noen år tilbake, men det er alltid utskudd. Vi kan faktisk på et grunnkurs sitte og plukke ut hvem det er som er potensielle ulykkesfugler, på grunn av holdninger og innstillinger. Det er noen som kanskje er for unge til å ta førerkortet. Ikke voksne nok rett og slett, hvis du tenker trafikksikkerhet.

Aamodt forteller også at ungdommen har hastverk med å skaffe seg førerkort, og sammen med en sen start på opplæringen kan dette føre til et dårlig resultat.

– Vi vil at dere skal klare dere i trafikken og ikke bli et offer for trafikkulykker. Det er det som er målet vårt; trygge sjåfører. Men det har ikke ungdommen så lett for å tenke når de begynner på opplæringen, konkluderer han.

Vil ha mer forsvarlige førere

Som en del av ungdomsmiljøet er Ingrid Kalfoss kjent med ungdommenes holdning til bilkjøring. Hun synes at mange ungdommer tar dette for useriøst.

– Det er mange ungdommer som tror de er skikkelige gode til å kjøre. Men det er påvist at du ikke er noen erfaren bilfører før det har gått flere år. Så hvis du bare kjører alt du orker og tror du er skikkelig god, det er da ulykkene skjer, hevder hun.

Flisa-jenta kan fortelle at hun har opplevd en slik trafikkulykke på nært hold. Hun har selv mistet bestefaren sin i en påkjøringsulykke forårsaket av en ungdom lik den hun beskrev.

– I og med at jeg har den opplevelsen, så står jeg veldig på at det burde være enda mer sikkert når du tar førerkortet. At du er en forsvarlig fører og at du tar førerkortet med riktig innstilling. Du skader ikke bare deg selv i trafikken, det går utover den person du eventuelt krasjer med og familien til den personen.