Morten er skeptisk til nytt transportprosjekt: – Det vil kreve betydelige investeringer

Prøveordningen med 74-tonns tømmervogntog settes i gang våren 2021. De fleste hilser den velkommen. – Jeg er ikke i mot prøveprosjektet, men jeg er skeptisk til hvor stor utnyttelse av kapasiteten og nødvendige investeringer vi vil få.