Mor og sønn får kjøpe den historiske gården

ÅSNES: Anette og Ole Alexander Haukås overtar Sønsterud gård. Det er med blandede følelser at mor og sønn overtar den kulturhistoriske perlen. Den skriker etter vedlikehold.