SV vil ha fartsbøter på 1,5 ganger månedslønna til folk, sier Andreas Sjalg Unneland, som sitter i justiskomiteen for partiet, til VG. Kanskje de bør tenke seg om en gang til. For selv om dette forslaget vil bringe mer penger i statskassa fra «kaksene», vil et slikt løsning – om det gjennomføres konsekvent – kanskje ramme dem som allerede har minst aller hardest.

Prinsippet er for øvrig det samme som i dag gjelder i forbindelse med ruspåvirket kjøring. Utvides systemet til også å omfatte fartsovertredelser, vil langt flere måtte punge ut med megabøter – betydelig over de inntil 11.600 kronene man risikerer å få i bot for råkjøring i dag.

«Dersom du kjører i fylla er det standardisert at boten beregnes ut fra 1,5 ganger månedslønnen. Det er ingen fornuftig grunn for at det samme ikke skal gjelde dersom du råkjører», sier Unneland til VG.

Jo, det er kanskje det. Forslaget har vakt oppsikt fordi det vil bety bøter i hundretusenkronersklassen for dem med høye inntekter. Ja, laksearving Gustav Magnar Witzøe, som hadde en inntekt på 1,2 milliarder kroner i fjor, risikerer fartsbøter på inntil 150 millioner kroner dersom han kjører for fort, hvis SV får gjennomslag for sitt forslag.

Men hva med dem som har normale eller lave inntekter? En råkjører med to millioner i årsinntekt kan sikkert bære en bot på 250.000 kroner, selv om det garantert svir. Men hva med en eneforsørger med 400.000 kroner i årsinntekt. Klarer han eller hun en fartsbot på 50.000 kroner, uten at det går ut over matbudsjettet, ferieplaner eller julepresanger til barna?

For vi antar at hvis prinsippet om en bot på 1,5 ganger månedslønna for de groveste fartsoverskridelsene skal gjelde for alle. Ikke at det blir ett prinsipp for de rikeste, et annet for folk flest og kanskje et tredje for de med svakest inntekt.

Prinsippet om likhet for loven bør iallfall ikke tukles med.

For de aller fleste her i landet er bøtesatsene for de vanligste overtredelsene i trafikken avskrekkende nok allerede. I 2021 lå en gjennomsnittlig industriarbeiderlønn på 524.500 kroner, ifølge Fagforbundet. At denne industriarbeideren skal risikere inntil 65.562 kroner i bot for å bryte fartsgrensa, har vi problemer med å tro at den jevne SV-er er tilhenger av.