Tidsskriftet Byggeindustrien har i flere år utarbeidet listen over landets største aktører innen ulike deler av byggenæringen, denne gangen de 35 største byggevareprodusentene.

De skriver også at det kan være virksomheter som av ulike grunner, men at listen i all hovedsak gir et rett bilde. En lokal aktør som nok burde vært inne på listen, er Forestia AS. Med en omsetning på 760 millioner ville de knepet en 23. plass på topp 35-listen.

Det er naturlig nok konsernene som dominerer en slik liste, og av de med forankring i vårt distrikt er det Moelven som gjør det best. De topper også størst nasjonalt. I tillegg kommer Bergene Holm på 8. plass, Contiga på 13. og Mapei på 19. plass. Betong Øst kommer med på 31. plass, eller 32. plass om vi skal korrigere for Forestia.