Har kjempet i fem år - taper millioner på treghet i Staten

EIDSKOG: Seks dager etter klarsignalet kom kontrabeskjeden: Eidskog Stangeskovene AS får fortsatt ikke bruke såkalte modulvogntog til transport, selv om veisystemet er oppgradert. Nå havner saken på statsrådens bord.