Kunnskapsministeren vil bøtelegge skoler som ikke følger opp mobbing

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen presenterer nye tiltak i kampen mot mobbing på Ila skole i Oslo.

Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen presenterer nye tiltak i kampen mot mobbing på Ila skole i Oslo. Foto:

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

OSLO: Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen (H) vil lovfeste hva skolene skal gjøre når barn blir mobbet og gi dagbøter til skoler som ikke følger opp.

DEL

Isaksen la mandag fram nye tiltak mot mobbing i skole og barnehage.

– Mange barn blir mobbet hver dag. Det er forferdelig vondt for det enkelte barnet, og det er også et alvorlig samfunnsproblem. I tråd med anbefalingen fra Djupedal-utvalget vil vi derfor innføre en aktivitetsplikt for skolene som gjør at de kan handle raskt og effektivt når de oppdager mobbing. Ingen skal kunne snu seg vekk, si at de ikke visste eller la være å gripe inn, sier kunnskapsministeren.

Plikt til å informere

Kunnskapsministeren vil bedre dagens klageordning. Istedenfor å først måtte klage til skolen, kan eleven nå gå rett til Fylkesmannen. Fylkesmannen får også mulighet til å ilegge dagbøter for å sørge for at skolene følger opp vedtak. Barneombudet skal styrkes for å kunne hjelpe barn og foreldre i kompliserte saker.

– Barneombudet vil få en viktigere rolle i mobbesaker og skal være barnas vaktbikkje, sier Røe Isaksen.

Regjeringen innfører en plikt til å informere elever og foreldre om deres rettigheter. Det skal også lages en egen portal som enkelt forklarer foreldre og barn hva de kan gjøre dersom barna blir utsatt for mobbing. Det kommer også en egen telefon- og chat-tjeneste for barn som opplever mobbing.

Krav til barnehagene

Regjeringen vil styrke kompetansen til de voksne i skolen, barnehagen og kommunen og gi hjelp de til kommunene som har høyest mobbetall i dag.

Isaksen sier barnehagene må delta mer aktivt i det langsiktige antimobbearbeidet.

– Arbeidet mot mobbing må starte allerede i barnehagen. I tillegg til at vi vil gi de voksne i barnehagen mulighet til å lære mer om hvordan forebygge og avdekke mobbing, vil vi i den nye rammeplanen for barnehagen sette tydelige krav til antimobbearbeidet i barnehagen, sier Røe Isaksen.

Vil strupe nettrollene

Kunnskapsministeren varsler også en særlig satsing mot digital mobbing. Også slik mobbing kan utløse aktivitetsplikt for skolen, opplyser han.

– Vi ser at digital mobbing og «tradisjonell» mobbing henger tett sammen, sier Røe Isaksen. (©NTB)

Artikkeltags