Eidskog Senterparti har valgt ikke å benytte media aktivt i forbindelse med forhandlingene, da vi er av den oppfatning at dette ofte gir få konstruktive løsninger. Vi synes imidlertid at vi må presisere litt etter innlegg i Min Mening fredag 16. oktober fra våre tidligere samarbeidspartnere.

Når det skrives at de ikke kom til enighet med Senterpartiet under forhandlingene, vil jeg tro at det vil være av interesse for Eidskogs velgere hva som førte til at forhandlingene strandet.

Ut fra valget ble fordelingen av representanter for våre fire partier henholdsvis Sp 7 rep. H 3 rep. Frp 2 rep. og V 1 rep. Ved et samarbeid ville dette gitt fire representanter i formannskapet.

Ut fra denne sammensetningen mente Senterpartiet at en naturlig fordeling av representanter i formannskapet ville være at Sp fikk én representant i tillegg til ordfører. Høyre én (varaordfører) og at Venstre og Frp måtte bli enige om den siste representanten i formannskapet.

Dette ble blankt avvist av de tre partiene. I tillegg ga samtlige forhandlingsdeltagere fra de andre partiene tydelig uttrykk for at de ikke under noen omstendighet ville gi støtte til Knut Gustav Woie som ordfører. Dermed ble det aldri diskutert noen politiske saker under forhandlingene.

I Glåmdalen etter forhandlingsbruddet ga jeg derfor tydelig uttrykk for at jeg var overrasket over at Høyre, Frp og Vens­tre ikke hadde tillit til vår ordførerkandidat. Under folkemøtet 9. september på Tyrielden Eidskog bibliotek stilte samtlige partiledere med unntak av Frp til debatt. Erik Wold stilte partilederne spørsmål om hvem de kom til å samarbeide med etter valget.

Samtlige svarte at valgresultatet ville avgjøre dette samt hvor de ville få mest gjennomslag for sin politikk. Verken Høyre eller Venstre nevnte i denne forbindelse noen form for mistillit overfor Knut Gustav Woie.

Jeg vet at Senterpartiet og flere med oss ble overrasket etter valget da Høyre, Frp og Vens­tre ikke lengre hadde tillit til vår ordførerkandidat Knut Gustav Woie. Dette ville ha vært meget relevant informasjon til velgerne i Eidskog før valget. Dette kunne gitt et annet valgresultat, og smaken på Hæhres hatt ville ikke være så bitter. Vi registrerte at de tre partiene stemte blankt ved valget av ordfører og varaordfører. Her kunne de ha kommet med forslag på egen kandidat som de hadde tillit til. 

Når det ble som det ble skal Arbeiderpartiet ved Kamilla Thue ha ros for måten de tok tak i situasjon på. Nå i ettertid har Arbeiderpartiet vært veldig rause og jobbet for bredest mulig partipolitisk sammensatte utvalg. Senterpartiet skal fortsatt jobbe for gode, konstruktive løsninger for Eidskog fremover.

Atle H. Dyrøy, Forhandlingsutvalget i Eidskog Senterparti