Vi oppfordres alle til å delta ved valget, bruk stemmeretten din! Det er viktig for demokratiet….men er det egentlig det?

Hva er det som er så viktig med å stemme når folkets stemmer ikke blir respektert? Når valgresultatet blir neglisjert?

Jeg stiller i hvert fall STORE spørsmålstegn etter kunngjøringen av hvem som skal styre Sør Odal!

Det er vel greit nok at AP skal styre skuta som største parti, selv om de med knappest mulig margin fikk kun 1 representant mer enn i fjor…..men at sittende varaordfører skal fortsette etter at Sp ble valgets største taper, er respektløst ovenfor velgerne!

Hvis innbyggerne hadde vært fornøyd med innsatsen til SP så hadde de kanskje stemt på partiet, eller? Det sier vel ganske så mye når de blir HALVERT, og dette på tross av den store fremgangen til Sp ellers i landet, at velgerne ikke er fornøyd med den jobben som er gjort og ønsker et skifte!

Å fortsette med samme varaordfører etter dette valget er et hån mot demokratiet og oss som har brukt stemmeretten vår.

Velgerne har vist hva de mener og bør bli respektert for det! Politikerne skal være folkets representanter og snakke VÅR sak, ikke sin egen! Ikke løse det slik at det blir mest mulig behagelig for en sjøl, men prøve å finne løsninger som samstemmer med velgerne.

Og da lurer jeg også på hvor det ble av valgets store vinnere i Sør Odal? De er jo ikke med... Er det rart at færre og færre stemmer?

Helga M. Flatebø