Skoledebatten: Posisjonen har ansvar for mer enn egne velgere

Av
Artikkelen er over 4 år gammel

Å være politiker må være krevende. Å være ordfører og leder av en konstellasjon av partier, det vil si utgjøre en posisjon i en kommune, enda mer krevende.

DEL

Min mening  Helst skal de involverte i alle saker behandles likeverdig og ledes fram til fattede vedtak som ivaretar alles interesser. I praksis et umulig C-moment, særlig i den vanskelige saken om fremtidig ungdomsskolestruktur i Kongsvinger.

Saken skal som kjent avgjøres i kommunestyret 10. mars: Enten en ny stor skole på Tråstad eller dagens 4-delte løsning, eventuelt to nye ungdomsskoler på Tråstad og Holt.

For egen del tror jeg på at det vedtaket posisjonen Ap, Sp og MDG, med ordfører Sjur Strand, varaordfører og komitéleder Margrethe Haarr i spissen lander på, vil være det de mener er det beste for fremtidige ungdomsskoleelever. Men uansett utfall i saken, vil det vekke tilfredshet hos mange, følelse av svik hos andre. Hva dagens opposisjon går inn for, er godt kjent fra tidligere.

Med svært motstridende argumenter og følelser i denne vanskelige saken, er min holdning at posisjonspolitikerne må ha en stor grad av integritet og ha ryggrad nok til at de ikke lar seg presse til et vedtak ungdomsskoleelever vil måtte betale for i framtida. I senere tid har motstandere av «Tråstad-prosjektet» forsøkt å bygge opp et politisk press på posisjonspartiene ved å benytte formuleringer som «å bryte valgløfter», «hold dere til tidligere garantier», ja til og med regnet i prosent hvem stemte hva hvor ved siste kommunevalg.

Vedtaket 10. mars må heller ikke baseres på politiske konstellasjoner, som er tilfeldige fra valg til valg, men på de vektigste og viktigste argumentene i saken.

Med all respekt for de mange ulike innspill og argumenter i saken, er disse fremdeles viktigst for meg:

A: Best mulig og lik pedagogisk plattform for alle elever.

B: Best mulig utnyttelse av eksisterende skoletetthet, idrettesanlegg m.m.

C: Økonomi - i form av investeringeri perioden 2016-2018, framtidige driftskostnader og betjening av lån videre.

Saftige økonomiske feilvurderinger nå vil ikke være reversible om for eksempel 20-30 år. Å restaurere/bygge om på gamle bygg vil dessuten være en økonomisk risikosport. Min samlede vurdering blir da som før: En stor ny u-skole på Tråstad.

Så, hvorfor skal posisjonspartiene gå fra tidligere «løfter/utsagn» om å gå inn for dagens skolestruktur framfor en ny stor skole på Tråstad? Vel, tydeligvis har både nye opplysninger og ny vurdering av gamle opplysninger kommet til. En slik sak over flere år, og for flere år, vil være dynamisk og ikke statisk i sitt innhold. Fra opposisjon til posisjon innebærer også at partiene er ansvarlig for mer enn egne velgere. Da blir spørsmålet: Løper dagens posisjon fra sitt ansvar eller til sitt ansvar ved å skifte standpunkt?

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags