En del mennesker forbinder «det brennende helvete» bak dødens mørke port med livsreisas avslutning.

Men det er fred og kvile som finnes bak tida vår på jorda. Etter døden møter vi intet helvete, det er i livstida vi svært ofte blir utsatt for det.

Se bare på krigene som hele tida raser omkring oss i verden, og mennesker som undertrykker og utnytter hverandre overalt på den kloden som Gud ga oss som hjem, og der livets rikdommer kunne finnes.

Disse gedigne verdier Han skjenket oss som gave, skaper undergang og helvete for så altfor mange.

I flere generasjoner har presteskap i norske kirker av og til skremt sine sognebarn med trusler om pine og det evig brennende helvete bakom Herrens dommer for de syndefulle.

I eldre tid tok en del følsomme sjeler delvis skade av disse truslene. I dag har prestene og høyere kirkelige innsett disse feil som ble begått, og legger nå fram vår kristenlære som det kjærlighetens og fredens evangelium som den i virkeligheten er.

Vi har i dag en folkekirke som gir tilhørerne fred i sinnet ved gudstjenester og kirkegang. Med en slik tone gir den kristne lære håp og glede på livsvegen som av og til kan være slitsom og delvis vond for svært mange av oss.

Kristendommen skal være den store styrken for oss å bære gjennom gode og vonde dager. Det er slik Jesus ville det.