Systemkollaps i «Karl»-saken?

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Viljen til tvangsbruk er stor i Hedmark. Så stor er den at noen mennesker med utviklingshemming systematisk blir fratatt all selvbestemmelse og medbestemmelse i eget liv. Fylkeslegen og spesialisthelsetjenesten synes å utøve makt som fører til alvorlige krenkelser. Når også tilsynsorganet svikter (fylkesmannen), er den personlige katastrofen et faktum. Man er rettsløs og umyndiggjort.