I onsdagens Min Mening framsetter Atle Dyrøy fra Senterpartiet en påstand om at H, V og Frp burde informert velgerne om manglende tillit til Senterpartiet og ordførerkandidaten deres. 

Vi ønsker å svare på dette her: I lang tid har det vært en kjent sak at tilliten til Senterpartiet og tidligere ordfører var svært tynnslitt hos de tidligere samarbeidspartiene. Flere avisartikler i Glåmdalen og innlegg i Min Mening om temaet har vært på trykk. I disse artiklene har årsaken til tillitsproblemene vært poengtert: Senterpartiets stadige uforutsigbare skifte i politikk, brudd på samarbeidsavtalen og manglende involvering av samarbeidspartiene.

I tillegg var det stadig splittelser innad i Senterpartiet.

Det ble etter hvert umulig å drive en forutsigbar politikk i Eidskog, og vi mente en slik situasjon var svært uheldig for kommunens videre utvikling. Eidskog trenger tydelig kurs, kontinuitet i vedtakene og sterkt samarbeid for å bringe kommunen videre.

Partiene på borgerlig side i Eidskog gikk ikke til valg med felles ordførerkandidat, slik f.eks. partiene i Kongsvinger gjorde. Hvert parti stilte for seg. Dette ble også tydelig kommunisert til velgerne, både i debatten, på stand og ellers.

Vi mente det var mest redelig å gå til valg på egen politikk framfor å bedrive en valgkamp som fort kunne blitt betegnet som skittkasting. Fakta var allerede kjent for befolkningen.

Allerede ved valget for 4 år siden var samarbeidsproblemene et tema. Den gangen trodde vi at en detaljert samarbeidsavtale om saker og samarbeidsformer skulle kunne løse utfordringene. 

I denne avtalen hadde ordføreren et spesielt ansvar. Avtalen skulle som kjent vise seg å ha liten verdi for ordføreren og Sp.  Dette har Sp blitt konfrontert med både i avisa og interne oppvaskmøter.

Hvordan skulle Sp og ordføreren vise seg verdig fornyet tillit? Dette var hovedspørsmålet før høstens forhandlinger.

Vi vil poengtere at H, Frp og V ikke hadde forhåndsbestemt mistillit til Senterpartiet. Derimot var vi enige om at tilliten var så tynnslitt at dette temaet måtte landes før alt annet i forhandlingene. Svaret partiene fikk, var omtrent det samme som vi fikk for fire år siden, et litt vagt svar om at «nå skulle det nok bli bedre». Vi tok svaret med tilbake til partigruppene våre, og det var stor enighet om at svaret var alt for tynt grunnlag for videre tillit til sittende ordfører.

Vi ønsket likevel sterkt å få til en borgerlig løsning.  Vi lanserte derfor et kompromissforslag som la til rette for en ny start. 

Men Senterpartiet sto fortsatt på egen ordførerkandidat, og var heller ikke interessert i å forhandle om verv. Da var bruddet et faktum.

Vi i H, Frp og V vil med dette avslutte denne type debatt i avisenes spalter og heller fokusere på det politiske arbeidet med å utvikle Eidskog kommune for framtida. Fortid er fortid, og det er framtida som gjelder. Nå stiller nye lag opp klare for innsats, og vi lover å gjøre vårt for å søke samarbeid og gode løsninger for Eidskog. Senterpartiet inkludert.

Eidskog Høyre, Eidskog Frp og Eidskog Venstre