«Samling» – om å bygge seg til fant

Sand: 29.01.2018
SIGNALBYGG: Finn Egil Sandmo er enig med Nord-Odal Ap om at Samling blir et flott signalbygg, men kommunen har ikke råd til å prioritere slike prosjekter, skriver Høyre-politikeren.
Illustrasjon: Arkitektfirma Helen & Hard

Sand: 29.01.2018 SIGNALBYGG: Finn Egil Sandmo er enig med Nord-Odal Ap om at Samling blir et flott signalbygg, men kommunen har ikke råd til å prioritere slike prosjekter, skriver Høyre-politikeren. Illustrasjon: Arkitektfirma Helen & Hard

Av

«Samling» blir flott. Sand sentrum får et signalbygg som vil løfte Sand visuelt. Dette er ikke saken. Investere og bygge er god Høyre-politikk. Det er samfunnsutvikling. Det er vi enige om.

DEL

LeserbrevNord-Odal Høyre er imidlertid av den oppfatning at politikere i bygda vår prioriterer feil. Politikk er å prioritere. Kommunens viktigste oppgave er skole og eldreomsorg. Vi må sørge for at dette er på plass, før vi bruker penger på «alt annet».

Som et eksempel, i Nord-Odal er vi i en situasjon at kommunen ikke finner penger til en psykolog og helsesøster på hver skole. Dette er en del av regjeringens innsats for at ingen barn skal gå ut av fjerde trinn uten å kunne lese og skrive.

I «Tidlig innsats» erkjenner myndighetene at enkelte barn ikke evner å lære fordi det er så mange forstyrrende elementer i oppvekstmiljøet, at de trenger hjelp av profesjonelle.

Vår kommune har ikke penger til dette. Ved å gi skolen enda bedre rammebetingelser kan de hjelpe barna enda bedre. Det å investere i vår barn er viktigst av alt!

Innlegget fortsetter under bildet.

FLOTT: Samling blir flott, men vi har ikke råd til det, skriver Finn Egil Sandmo i Nord-Odal Høyre.

FLOTT: Samling blir flott, men vi har ikke råd til det, skriver Finn Egil Sandmo i Nord-Odal Høyre. Foto:

Vi vet også at vi får enda flere eldre i tiden framover, eldrebølgen er nært forestående. Dette vil kreve investeringer og store opp bemanninger innen helsesektoren. Dette vil koste penger. Vi vil ikke ha disse pengene.

Vi er en kommune med svært mange eldre, vi har mange uføretrygdede og folketallet synker. Dette er viktig for politikere å forstå. Vi har ikke enorme skatteinntekter, mesteparten av våre inntekter er overføringer fra staten for å dekke konkrete tjenesteområder.

Det betyr at vi ikke kan bruke penger på alt som er av ideelle og gode tiltak. Vi må fokusere på de viktigste oppgavene og ha respekt for at dette ikke er våre penger, det er penger vi forvalter for våre innbyggere.

Dette er det vi er uenige om i politikken i Nord Odal. Vi skal i november inn i en budsjettprosess. Ofte er det å nedbemanne, si opp folk, den eneste mulighet for budsjettbalanse. Mesteparten av kommunen sine penger er lønnskostnader. Vi må ikke ende opp med nedbemanning på prioriterte områder.

«Å spare seg til fant» er en standardfrase Arbeiderpartiet bruker hver gang de bruker for mye penger. Virker som om de mener at dette er alternativet for overforbruk. Jeg tror at de aller fleste økonomer er enige om at det å overforbruke er en enklere vei til å bli fant på, enn å bruke pengene fornuftig.

Det er ikke to alternativer – bruke for mye, eller ikke noe i det hele tatt. Politikere må evne å prioritere og bruke pengene der vi får mest igjen. Vi gikk til valg på utvikling av skole og det beste for våre eldre, ikke på prangende signalbygg.

Sto det noe om denne voldsomme byggeaktiviteten i valgprogrammet til Ap, SV og Sp?

Etter Høyres mening er tjenestetilbudet til innbyggerne viktigst. Vi er derfor mest opptatt av dette og lavest mulig eiendomsskatt til våre innbyggere. Vi mener at det enorm høye nivået på eiendomsskatt og kommunale tjenester «skremmer» folk vekk fra bygda vår. Vi tror ikke et signalbygg får de til å bli.

Intensjonene er de beste, men resultatene kan være dramatiske for kommunale tjenesteområder.

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags