«Samling» blir et signalbygg – en møteplass for alle i Nord-Odal

Sand: 29.01.2018
Tegninger over det nye signalbygget i Sand sentrum som skal inneholde bibliotek, bank og leiligheter. Prosjektets navn er: Samling, og det er Ø. M. Fjeld som fikk hovedentreprisen. 
Illustrasjon: Arkitektfirma Helen & Hard

Sand: 29.01.2018 Tegninger over det nye signalbygget i Sand sentrum som skal inneholde bibliotek, bank og leiligheter. Prosjektets navn er: Samling, og det er Ø. M. Fjeld som fikk hovedentreprisen. Illustrasjon: Arkitektfirma Helen & Hard

Av

Finn Egil Sandmo gir i sitt innlegg i Glåmdalen 11. september et svært negativt inntrykk av utviklingen i Nord-Odal. Det er viktig å presisere at kommunen gjennom hele inneværende periode har levert positive regnskaper. Vi er ikke på full fart inn i ROBEK, slik Finn Egil Sandmo påstår.

DEL

MeningerSandmo har likevel rett i at kommunen har økonomiske utfordringer. Vi er imidlertid grunnleggende uenige i måten å løse disse utfordringene på. Vekst og utvikling kommer nemlig ikke av seg selv.

Kommunen må være en samfunnsutvikler som gjør det mulig for innbyggere, innflyttere og næringsliv å lykkes.

I denne sammenheng mener vi at det nye bygget «Samling» er en riktig investering å satse på.

For det første vil dette ikke bare gi oss et nytt bibliotek, men også bli en møteplass for kommunens innbyggere og et signalbygg. Etter vår oppfatning trenger Nord-Odal et slikt bygg å samle seg om.

Dette har med livskvalitet for kommunens innbyggere å gjøre, men vil også være et moment som gjør at innflyttere velger seg Nord-Odal.

Bygget vil også gi ti nye leiligheter i Sand sentrum. Etter mange år med lite boligbygging i kommunen, er det nå flere spennende private prosjekter på gang, og det er et stort behov for leiligheter.

Kommunen har de siste årene drevet et samarbeid med private utbyggere og aktivt investert i boliger og andre bygg. Slik har vi skapt entusiasme og vist at det er liv laga å bygge i Nord-Odal.

Nye «Samling» gir oss sist, men ikke minst, nye lokaler til Odal Sparebank. Denne delen av prosjektet går for bankens egen regning, og er et godt eksempel på samarbeid mellom kommunen og en helt sentral del av privat næringsliv.

Banken er også en viktig samfunnsaktør, og samarbeidet om «Samling» gir oss en trygghet for sparebankens tilstedeværelse i kommunen vår inn i framtida.

Sandmos påstand om at prosessen med «Samling» har vært unntatt offentligheten, er også i beste fall upresis. Helt fra første vedtak om igangsetting av prosjektet i 2015 og fram til og med vedtatt budsjett og økonomiplan for 2018, har alle beslutninger om å videreføre og gjennomføre prosjektet blitt fattet i full offentlighet. Sammenhengen mellom hotellutvidelsen på Milepelen og behovet for nye biblioteklokaler har også vært klar fra begynnelsen.

Enkeltelementer ved «Samling», som nå senest prisfastsettelsen på leilighetene, har derimot blitt behandlet unntatt offentlighet. Prisfastsettelsen ble behandlet unntatt offentlighet i tråd med offentlighetslovens § 23, som verner om det offentliges økonomiske interesser i forhandlingssituasjoner og forretningsforhold.

Det er ellers verdt å nevne at etter den endelige prisfastsettelsen, slik den også er referert i Glåmdalen, er summen vi nå legger opp til å få inn på salg av leiligheter høyere enn hva som var utgangspunktet i 2016.

Et kommunestyre fungerer best dersom vi har diskusjon og saklig uenighet. Dette har vi blant annet hatt når det gjelder utvidelsen av Milepelen og byggingen av «Samling». Slike spørsmål koker gjerne ned til en grunnleggende uenighet om hvilke oppgaver en kommune skal drive med.

Høyre har vært opptatt av ikke å øke gjelda, mens Arbeiderpartiet mener det er riktig å bruke penger på å skape vekst og utvikling for å øke kommunens inntekter.

Når vi mener det er riktig å bruke penger på «Samling» eller på å bygge ut hotell, så gjør vi det fordi vi tror det på sikt vil gi større inntekter til kommunen, i form av arbeidsplasser, skatteinntekter og flere innbyggere. Dette vil igjen gi muligheter for et enda bedre tjenestetilbud til innbyggerne.

Nord-Odal Arbeiderparti mener at den beste måten å møte våre utfordringer på, er å drive en aktiv nærings- og utbyggingspolitikk. Alternativet vil i praksis være å «spare seg til fant».

Skriv ditt leserbrev her «

DELTA I DEBATTEN! Vi oppfordrer leserne til å bidra med sine meninger, både på nett og i papir

Artikkeltags