Andreas Thon Aasheim i Norwea hevder i Glåmdalen 7. desember at vårt innlegg den 3. desember var «et skremmende sammensurium av oppspinn, ville påståelser og direkte løgn». I tillegg kommer betegnelsen som oppvigler. Det neste er vel å bli betegnet som «landsforræder» ?

Her tar vi  for oss de groveste beskyldningene.

Først: Aasheim burde holde seg for god til å tvile på min holdning til trusler for å hindre demokratiske beslutninger. Det er debattaktikk på et lavnivå!

Spesielt provoserende er visst min påstand om at  «E.ON utviser en respektløshet for demokratisk fattede beslutninger». Men hva er det E.ON gjør? De legger opp til en omkamp – og klager på et demokratisk fattet avslag på dispensasjon fra kommunens arealplan. – Er det å vise respekt?      

Aasheim hevder det er farlig når bransjen og E.ON anklages for en «tradisjon for mangelfull og villedende informasjon». Derfor bør jeg anses for hva jeg er: En oppvigler. Svaret er kort:  Å bli ansett som «oppvigler» for å framføre dokumenterbare fakta, tar jeg med stor ro. Aasheim får fortsette å føre debatten på det nivået som passer ham og Norwea.

Aasheim hevder at det hele veien spilles med åpne kort. Bondelagets advarsel mot cowboyer i vindkraftbransjen (Ref.:side 6 i Bondebladet 2013- 02 – 21) tyder på noe helt annet.

Her gis det en god beskrivelse av bransjens «tvilsomme framferd» overfor grunneiere.

Aasheim er siviløkonom med fordypning innen finans fra Handelshøyskolen i Bergen. Det er vel derfor han hevder at vindkraftutbygging i Nord-Odal vil utløse flere hundre millioner i inntekter til kommunen? Men hva han bygger sin profeti på, er fullstendig udokumentert. Tør vi be om en konkretisering og dokumentasjon?

Aasheim oppfordrer til å ta en titt på Smøla kommune. Det har vi forlengst gjort. Dette prosjektet fikk støtte på over NOK 800 mill. I tillegg til dypvannskai, får kommunen ca 4 mill i året i inntekter. Det er vel ikke all verden for et milliardprosjekt?

Å henvise til Bessakerfjellet vindkraftverk i Roan er også villedende. Her er tårnhøyden 64,5 m og rotordiameter bare 71 m  Aktuell tårnhøyde i Nord-Odal er 119 m og rotordiameteren 112 eller 126 m. Det er vel noe ganske annet? 

Turbinstørrelsen vil bli på 3–5 MW, det betyr også at støyen blir mye verre enn 2,3 MW-turbinene på Bessakerfjellet.

«Melbyes personlige oppfatning av en «realistisk levetid».

Min «oppfatning» av levetid er bl.a. basert på en 112-siders studie fra ”The Renewable Energy Foundation” (Ref.: Hughes . G. (2012) “The Performance of Wind Farms in the United Kingdom and Denmark”) Den indikerer en levetid på 12–15 år. Hittil er det så vidt oss bekjent ingen som har bestridet resultatene.

I Sverige har Statkraft fått en «overraskelse» på Mörttjärnsberget. Her ble feil oppdaget på turbinene allerede etter et halvt års drift. Etter ca. 1 år ble 14 av de 37 Siemens-turbinene tatt ned for om mulig å få reparert dem. (Ref.:http://www.op.se/jamtland/bracke/det-kom-som-en-overraskning )  Så hva er egentlig levetida, Aasheim?

«Melbye farer med løgn for å fremme sin personlige kamp».

Aasheim mener jeg bedriver – og fremmer – min personlige kamp og farer med løgn. Sterke ord, som igjen avslører en ganske guffen debatteknikk. Jeg nøyer meg med å svare: Jeg legger avgjørende vekt på at påstander og argumenter skal være basert på dokumenterbare/kontrollerbare fakta og henviser til kilder og referanser. Kan Aasheim fortelle meg hvor jeg farer med løgn?

Å gi inntrykk at jeg fører en personlig kamp, er også et grovt forsøk på desinformasjon. En rekke respekterte natur-, miljø- og friluftsorganisasjoner, politikere, professorer og titusener av mennesker over hele landet deler mine synspunkter. Det veit Aasheim godt.

Om oppstillingsplasser og arealbeslag: Det hevdes at oppstillingsplassene i vindkraftverkene blir på rundt 1,5 dekar og at vår påstand om «4 dekar» selvsagt ikke er tilfelle. Vår opplysning er bl.a. basert på Norweas Faktaark nr. 2  hvor det står, sitat: «...oppstillingsplassen for kranen krever 3–4 daa (0,3 – 0,4 km).» Er heller ikke Norweas egne faktaark FAKTA ?  

Umeå Universitets undersøkelse av arealbeslaget for 6 vindkraftverk i Västerbotten («Vägar och markanspråk inom vindkraftsparker i Västerbottens län») viser et gjennomsnitt på  ca. 4 daa.

Den sammen undersøkelsen viser et arealbeslag for rette veier på ca. 16 m i gjennomsnitt. I skog kommer 5 m ryddebelte på hver side i tillegg. I KS for Nord-Odal oppgis kjørebredden for veiene til bare 5 – 5,5m. Hvem av oss er det da som kan betegnes som redelig?

Å vise bilde av vei i flatt og treffritt kystlandskap er lite relevant for bratt og kupert skogsterreng i innlandet. I tillegg er grunnen fast og behovet for fundamentering er svært lite i forhold til myr som planområdene i Nord-Odal har mye av.

Den som tar klima på alvor, bør merke seg at myr binder 2 – 4 ganger mer CO enn skog. I tillegg vil myr som «åpnes», slippe ut metan. Den er 30–35 ganger mer skadelig enn CO.

Mer om klima: Det internasjonale energibyrået IEA hevder (sitat) «Det viktigste for klima,er ikke vindmøller. Det er å spare...» (Ref. Kjetil B. Alstadheim Dagens Næringsliv 2015 – 06 – 15) . Sparing skal stå for 49% mot 17% fornybar energi – som i tillegg til vind, også omfatter sol, bio, bølge, tidevann og geoenergi.

Antatt strømproduksjon I Nord-Odal vil utgjøre ca. 0,1 promille av EUs strømbehov. Altså ikke målbart.

Det er realiteten og kan på ingen måte rettferdiggjøre en rasering av nær 30 km verdifull natur i Nord-Odal.