Kjøttskam? Nei!

Av

Er det følelser eller faktabasert kunnskap samfunnet bør styres etter?